VOZAČ TERETNOG MOTORNOG VOZILA

Arhiva Hrvatska - RADNIK

VOZAČ TERETNOG MOTORNOG VOZILA

OPIS POSLA Vršenje prijevoza kamionom raznih građevinskih materijala, sirovina roba te alata, inventara i ambalaže, a iznimno kada za to postoji odobrenje i ljudi Prije početka rada obvezan je pregled i priprema vozila za vožnju kao: pregled vode, ulja, goriva, guma, svjetala, mehanizma za kočenje, upravljanje, priključak, istovar i slično Doprema vozila do mjesta utovara

Read More...

STROJAR GRAĐEVINSKOG STROJA

OPIS POSLA rukovanje i upravljanje građevinskim strojevima za zemljane radove Caterpillar kao npr: – bager CAT 305, CAT 308, CAT 318, CAT 320, CAT 323, CAT 330, CAT 336 – kombinirka CAT 434, CAT 444 upravljanje strojem za izvedbu zemljanih radova (iskopi, zatrpavanja) na gradilištu, prema uputama poslovođe vođenje brige o ispravnosti i održavanju stroja,

Read More...

KALKULANT GRAĐEVINSKIH RADOVA

OPIS POSLA  Izrada kalkulativnih cijena i priprema ponuda za natječaje Slanje upita te prikupljanje ponuda podizvođača za obrtničke i instalaterske radove te izrada usporednih tablica Izrada kalkulacije za građevinske radove (pripremni radovi, rušenja, armirano-betonski radovi, tesarski radovi) Praćenje javnih natječaja i priprema potrebne natječajne dokumentacije Kontrola obračuna mjesečnih situacija kooperanata i praćenje realizacije gradilišta Priprema

Read More...

INŽENJER GRADILIŠTA / POMOĆNIK INŽENJERA GRADILIŠTA

OPIS POSLA rukovođenje posla na gradilištu visokogradnje i niskogradnje u svojstvu glavnog izvođača izrada, kontrola i praćenje terminskih i financijskih planova organiziranje i kontrola radova (kvaliteta, rokovi) svih vrsta građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova razumijevanje i provođenje ugovorne, tehničke i projektne dokumentacije izrada obračuna i financijsko praćenje učinka vlastitih radova i radova podizvođača koordinacija i pravodobna komunikacija

Read More...

POSLOVOĐA GRADILIŠTA

OPIS POSLA rukovođenje i organiziranje građevinskih radova na gradilištu prema terminskom i operativnom planu razumijevanje troškovnika, nacrta i projektne dokumentacije davanje uputstva, mjera, konstruktivnih detalja, načina spravljanja i ugradbe materijala, skela, potpora, oplata i dr kontrolirati kvalitetu i rokove ostalih vrsta radova (obrtnički i instalaterski) obavljati poslove oko vođenja skladišta oplate, ostalog inventara osnovnih sredstava

Read More...

TESAR/ZIDAR

OPIS POSLA Poznavanje posla i rad sa oplatnim sustavima DOKA i PERI za zidove i stropove Pripomoć poslovođi kod prijenosa mjera iz nacrta na objekat Postava i demontaža oplate temelja, stupova, vertikalnih i horizontalnih serklaža, greda, zidova, ploča, stepeništa i ostalih projektiranih elemenata konstrukcije Kontrola mjera, vertikalnosti te stabilnosti i ispravnosti postavljenih sustava ili elemenata

Read More...