KALKULANT GRAĐEVINSKIH RADOVA

Arhiva Križevci - RADNIK

KALKULANT GRAĐEVINSKIH RADOVA

OPIS POSLA  Izrada kalkulativnih cijena i priprema ponuda za natječaje Slanje upita te prikupljanje ponuda podizvođača za obrtničke i instalaterske radove te izrada usporednih tablica Izrada kalkulacije za građevinske radove (pripremni radovi, rušenja, armirano-betonski radovi, tesarski radovi) Praćenje javnih natječaja i priprema potrebne natječajne dokumentacije Kontrola obračuna mjesečnih situacija kooperanata i praćenje realizacije gradilišta Priprema

Read More...