INŽENJER GRADILIŠTA / POMOĆNIK INŽENJERA GRADILIŠTA

Arhiva Njemačka - RADNIK

INŽENJER GRADILIŠTA / POMOĆNIK INŽENJERA GRADILIŠTA

OPIS POSLA rukovođenje posla na gradilištu visokogradnje i niskogradnje u svojstvu glavnog izvođača izrada, kontrola i praćenje terminskih i financijskih planova organiziranje i kontrola radova (kvaliteta, rokovi) svih vrsta građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova razumijevanje i provođenje ugovorne, tehničke i projektne dokumentacije izrada obračuna i financijsko praćenje učinka vlastitih radova i radova podizvođača koordinacija i pravodobna komunikacija

Read More...

POSLOVOĐA GRADILIŠTA

OPIS POSLA rukovođenje i organiziranje građevinskih radova na gradilištu prema terminskom i operativnom planu razumijevanje troškovnika, nacrta i projektne dokumentacije davanje uputstva, mjera, konstruktivnih detalja, načina spravljanja i ugradbe materijala, skela, potpora, oplata i dr kontrolirati kvalitetu i rokove ostalih vrsta radova (obrtnički i instalaterski) obavljati poslove oko vođenja skladišta oplate, ostalog inventara osnovnih sredstava

Read More...

TESAR/ZIDAR

OPIS POSLA Poznavanje posla i rad sa oplatnim sustavima DOKA i PERI za zidove i stropove Pripomoć poslovođi kod prijenosa mjera iz nacrta na objekat Postava i demontaža oplate temelja, stupova, vertikalnih i horizontalnih serklaža, greda, zidova, ploča, stepeništa i ostalih projektiranih elemenata konstrukcije Kontrola mjera, vertikalnosti te stabilnosti i ispravnosti postavljenih sustava ili elemenata

Read More...