Radna mjesta

Radna mjesta

Otvorena radna mjesta u Hrvatskoj

 • Poslovođa gradilišta

  OPIS POSLA

  • rukovođenje i organiziranje građevinskih radova na gradilištu prema terminskom i operativnom planu
  • razumijevanje troškovnika, nacrta i projektne dokumentacije
  • davanje uputstva, mjera, konstruktivnih detalja, načina spravljanja i ugradbe materijala, skela, potpora, oplata i dr
  • kontrolirati kvalitetu i rokove ostalih vrsta radova (obrtnički i instalaterski)
  • obavljati poslove oko vođenja skladišta oplate, ostalog inventara osnovnih sredstava na gradilištu, prema nalozima rukovoditelja gradilišta,
  • kontrola učinka i izrada planova radne snage za gradilište
  • kontrolirati provođenje mjera zaštite na radu na gradilištu

  MJESTO POSLA: cijela Hrvatska i Njemačka

  KVALIFIKACIJE I UVJETI

  • srednja stručna sprema građevinske struke
  • spremnost za rad na terenu na području Republike Hrvatske i Njemačke
  • radno iskustvo u istom poslu min. 2 godine
  • vozačka dozvola B kategorije

  ŠTO NUDIMO

  • Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme, uz mogućnost stalnog radnog odnosa
  • Mogućnost napredovanja i ulaganje u edukaciju

  Prijava za posao

  0/50
  0/200
  Vaša adresa stanovanja

  Polja označena (*) su obavezna.

 • Inženjer gradilišta / Pom.inženjera gradilišta

  OPIS POSLA

  • rukovođenje posla na gradilištu visokogradnje i niskogradnje u svojstvu glavnog izvođača
  • izrada, kontrola i praćenje terminskih i financijskih planova
  • organiziranje i kontrola radova (kvaliteta, rokovi) svih vrsta građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova
  • razumijevanje i provođenje ugovorne, tehničke i projektne dokumentacije
  • izrada obračuna i financijsko praćenje učinka vlastitih radova i radova podizvođača
  • koordinacija i pravodobna komunikacija sa nadležnim odgovornim osobama investitora i nadzornog inženjera
  • vođenje građevinskog dnevnika i građevinske knjige te izrada mjesečnih situacija investitoru za izvedene radove
  • otklanjanje eventualnih nedostataka na građevini ili radovima po reklamacijama investitora i korisnika u jamstvenom roku

  MJESTO POSLA: cijela Hrvatska i Njemačka

  KVALIFIKACIJE I UVJETI

  • viša (VŠS) ili visoka (VSS) stručna sprema građevinske struke
  • spremnost za rad na terenu na području Republike Hrvatske i Njemačke
  • poznavanje i korištenje računalnih programa: Outlook, Excel, AutoCad
  • dobre komunikacijske vještine, pouzdanost, organizacijske sposobnosti
  • vozačka dozvola B kategorije
  • radno iskustvo u istom poslu min. 2 godine (poželjno, nije uvjet za prijavu)
  • upis u Imenik ovlaštenih voditelja građenja kod Hrvatske komore inženjera građevinarstva (poželjno, nije uvjet za prijavu)

  ŠTO NUDIMO

  • Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme, uz mogućnost stalnog radnog odnosa
  • Mogućnost napredovanja
  • Ulaganje u edukaciju i stručne seminare

  Prijava za posao

  0/50
  0/200
  Vaša adresa stanovanja

  Polja označena (*) su obavezna.

 • Strojar građevinskog stroja

  OPIS POSLA

  • rukovanje i upravljanje građevinskim strojevima za zemljane radove Caterpillar kao npr:

  – bager CAT 305, CAT 308, CAT 318, CAT 320, CAT 323, CAT 330, CAT 336

  – kombinirka CAT 434, CAT 444

  • upravljanje strojem za izvedbu zemljanih radova (iskopi, zatrpavanja) na gradilištu, prema uputama poslovođe
  • vođenje brige o ispravnosti i održavanju stroja, redovita zamjena ulja, kontrola goriva, podmazivanje i čišćenje stroja
  • vođenje evidencije o radu putem dnevnika rada i radnog naloga
  • drugi poslovi po nalogu pretpostavljenog rukovoditelja ( poslovi kod montaže i demontaže stroja, kod transporta i slično, rad u radioni )

  MJESTO POSLA: cijela Hrvatska

  KVALIFIKACIJE I UVJETI

  • radno iskustvo u istom poslu min. 2 godine
  • spremnost za rad na terenu na području Republike Hrvatske

  ŠTO NUDIMO

  • Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme, uz mogućnost stalnog radnog odnosa

  Mogućnost napredovanja, dodatnog prekvalificiranja i edukacije

  Prijava za posao

  0/50
  0/200
  Vaša adresa stanovanja

  Polja označena (*) su obavezna.

 • Tesar/Zidar

  OPIS POSLA

  • Poznavanje posla i rad sa oplatnim sustavima DOKA i PERI za zidove i stropove
  • Pripomoć poslovođi kod prijenosa mjera iz nacrta na objekat
  • Postava i demontaža oplate temelja, stupova, vertikalnih i horizontalnih serklaža, greda, zidova, ploča, stepeništa i ostalih projektiranih elemenata konstrukcije
  • Kontrola mjera, vertikalnosti te stabilnosti i ispravnosti postavljenih sustava ili elemenata prije betoniranja i tijekom betoniranja
  • Pravilno korištenje, čišćenje, sortiranje i skladištenje oplatnih elemenata i alata
  • Poštivati i primjenjivati mjere zaštite na radu

  MJESTO POSLA: cijela Hrvatska i Njemačka

  KVALIFIKACIJE I UVJETI

  • spremnost za rad na terenu na području Republike Hrvatske i Njemačke
  • radno iskustvo u istom poslu min. 2 godine

  ŠTO NUDIMO

  • Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme, uz mogućnost stalnog radnog odnosa
  • Mogućnost napredovanja i prekvalificiranja

  Prijava za posao

  0/50
  0/200
  Vaša adresa stanovanja

  Polja označena (*) su obavezna.

 • KALKULANT GRAĐEVINSKIH RADOVA

  OPIS POSLA

  •  Izrada kalkulativnih cijena i priprema ponuda za natječaje
  • Slanje upita te prikupljanje ponuda podizvođača za obrtničke i instalaterske radove te izrada usporednih tablica
  • Izrada kalkulacije za građevinske radove (pripremni radovi, rušenja, armirano-betonski radovi, tesarski radovi)
  • Praćenje javnih natječaja i priprema potrebne natječajne dokumentacije
  • Kontrola obračuna mjesečnih situacija kooperanata i praćenje realizacije gradilišta
  • Priprema dokumentacije za vođenje pregovora oko ugovaranja poslova s podizvoditeljima
  • Priprema izrade Projekta gradnje za dobiveni posao – izrada sheme organizacije, dinamičkog plana, popis resursa, plana ugovaranja kooperanata, pregleda troškova gradnje

  MJESTO POSLA: Križevci

  KVALIFIKACIJE I UVJETI

  •  viša (VŠS) ili visoka (VSS) stručna sprema građevinske struke
  • poznavanje i korištenje računalnih programa: Outlook, Excel, AutoCad
  • dobre komunikacijske vještine, pouzdanost, organizacijske sposobnosti
  • vozačka dozvola B kategorije (nije uvjet za prijavu)
  • radno iskustvo u istom poslu min. 2 godine (poželjno, nije uvjet za prijavu)

  ŠTO NUDIMO

  • Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme, uz mogućnost zasnivanja stalnog radnog odnosa
  • Mogućnost napredovanja
  • Ulaganje u edukaciju i stručne seminare

  Prijava za posao

  0/50
  0/200
  Vaša adresa stanovanja

  Polja označena (*) su obavezna.

 • VOZAČ TERETNOG MOTORNOG VOZILA

  OPIS POSLA

  • Vršenje prijevoza kamionom raznih građevinskih materijala, sirovina roba te alata, inventara i ambalaže, a iznimno kada za to postoji odobrenje i ljudi
  • Prije početka rada obvezan je pregled i priprema vozila za vožnju kao: pregled vode, ulja, goriva, guma, svjetala, mehanizma za kočenje, upravljanje, priključak, istovar i slično
  • Doprema vozila do mjesta utovara
  • Vođenje brige o pravilnom utovaru, o količini utovarene robe kao i o osiguranju tereta
  • Odgovornost za pretovar vozila
  • Prijevoz robe do mjesta istovara
  • Brzinu i način vožnje prilagoditi vrsti tereta, uvjetima vožnje, prilagoditi vrsti tereta, uvjetima vožnje prometnim propisima
  • Istovar robe izvršiti na točno određenom mjestu, odgovornost za količinu istovarene robe

   

  MJESTO POSLA: Hrvatska

  KVALIFIKACIJE I UVJETI

  • NKV, strukovno obrazovanje,
  • tehničar cestovnog prometa, vozač motornog vozila ili drugo odgovarajuće zvanje      vozačka dozvola B kategorije (nije uvijet za prijavu)
  • radno iskustvo u istom poslu min. 2 godine (poželjno, nije uvijet za prijavu)
  • vozačka dozvola B i C  kategorije 

  ŠTO NUDIMO

  • Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme, uz mogućnost zasnivanja stalnog radnog odnosa
  • Mogućnost napredovanja
  • Ulaganje u edukaciju i stručne seminare

  Prijava za posao

  0/50
  0/200
  Vaša adresa stanovanja

  Polja označena (*) su obavezna.

Prijavu za posao ispunite u našem obrascu ili pošaljite svoj životopis na e-mail: kadrovska@radnik.hr

Za sva dodatna pitanja slobodno nam se obratite  putem telefona: 048/279-356 i 048/279-357 ili putem mobitela na broj 099/4824-481 i 099/2105-727 .

Izvor:podravski.hr