Kvaliteta plina

Kvaliteta plina

Opći uvjeti opskrbe plinom – Prilog 2. (NN br. 158/13, 88/19, 39/20, 100/21) propisuju standardnu kvalitetu prirodnog plina.

Sve vrijednosti odnose se na obujam plina od 1 m3 pri apsolutnom tlaku plina 101.325 Pa (1,01325

bar) i pri navedenim referentnim uvjetima (temperatura izgaranja/temperatura plina).

PRIRODNI PLIN Referentni uvjeti
25/0 oC 15/15 oC
A. Kemijski sastav, mol %
Ugljični dioksid (CO2) maksimalno 2,5
Kisik (O2) maksimalno 0,001
B. Sadržaj sumpora, mg/m3
Sumpor ukupni (S) maksimalno 30
Sumporovodik i karbonil sulfid ukupno (H2S+COS) maksimalno 5
Merkaptani (RSH) maksimalno 6
C. Gornja ogrjevna vrijednost Hg, kWh/m3
minimalno 10,96 10,40
maksimalno 12,75 12,09
D. Donja ogrjevna vrijednost Hd, kWh/m3
minimalno 9,37
maksimalno 10,89
E. Gornji Wobbe – indeks Wg, kWh/m3
minimalno 13,60 12,90
maksimalno 15,81 15,00
F. Donji Wobbe – indeks Wd, kWh/m3
minimalno 11,62
maksimalno 13,51
G. Relativna gustoća d
minimalno 0,555
maksimalno 0,70
H. Točka rosišta, °C pri tlaku od 70 bar
vode -8
ugljikovodika -2
I. Metanski broj
minimalno 75
J. Plin neodoriziran (osim plina u distribucijskom sustavu), bez mehaničkih primjesa, smola ili spojeva koji tvore smolu

Napomena:

* metanski broj prema CEN EN 16726 – Gas infrastructure – Quality of gas – Group H

Mjerenje kvalitete plina vrši operater transportnog sustava Plinacro d.o.o.. Kao rezultat mjerenja dobiva se donja ogrjevna vrijednost plina izražena u MJ/m3. Da bi se pretvorilo donju ogrjevnu vrijednost u kWh/m3 potrebno ju je podijeliti sa 3,6 i rezultat zaokružiti na 4 decimale.

Distributer na osnovu mjerenja kvalitete plina i zaprimljenih količina plina na kraju mjeseca računa kao ponderiranu srednju donju ogrjevnu vrijednost u kWh/m3 koja se koristi pri obračunu količina plina u kWh za taj mjesec.

Donje ogrjevne vrijednosti plina za tekuću godinu po MRS-evima

MRS Križevci

Mjesec Donja ogrijevna vrijednost za 1. polumjesečje [MJ/m3] Donja ogrijevna vrijednost za 2. polumjesečje [MJ/m3] Ponderirani prosjek za obračun [kWh/m3]
Siječanj 34,975 34,714 9,638033
Veljača 34,893 34,266 9,596334
Ožujak 35,071 34,987 9,750104
Travanj 35,874 34,905 9,720253
Svibanj 34,882 34,683 9,691947
Lipanj 33,792 33,817 9,415800
Srpanj 33,831 35,625 9,540834
Kolovoz 33,822 33,837 9,485707
Rujan
Listopad
Studeni
Prosinac

MRS Sveti Ivan Žabno

Mjesec Donja ogrijevna vrijednost za 1. polumjesečje [MJ/m3] Donja ogrijevna vrijednost za 2. polumjesečje [MJ/m3] Ponderirani prosjek za obračun [kWh/m3]
Siječanj 34,975 34,714 9,634655
Veljača 34,893 34,266 9,595883
Ožujak 35,071 34,987 9,743661
Travanj 35,874 34,905 9,721008
Svibanj 34,882 34,683 9,689520
Lipanj 33,792 33,817 9,422822
Srpanj 33,831 35,625 9,564206
Kolovoz 33,822 33,837 9,459540
Rujan
Listopad
Studeni
Prosinac

Detaljna izvješća o kvaliteti plina za sva distribucijska područja možete naći na stranicama Plinacro-a d.o.o. na sljedećem linku https://www.plinacro.hr/default.aspx?id=106

GODIŠNJA IZVJEŠĆA O KVALITETI OPSKRBE PLINOM

Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom za 2021.

Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom za 2020.

Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom za 2019.

Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom za 2018.

GODIŠNJA IZVJEŠĆA O KVALITETI PLINA

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2021.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2020.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2019.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2018.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2017.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2016.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2015.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2014.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2013.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2012.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2011.