Pogon Oplata

Pogon Oplata

Pogon Oplate razrađuje i priprema prema zahtjevima projekta oplatne sustave koji se primjenjuju u izradi oplate na gradilištima.

Pogon Oplate u sastavu sektora Operative projektira, razrađuje i priprema prema zahtjevima projekta oplatne sustave koji se primjenjuju u izradi oplate na gradilištima. Na gradilišta dolaze pripremljeni gotovi oplatni elementi, čime se pospješuje brzina i kvaliteta izrade betonskih konstrukcija.

U pogonu se održavaju i obnavljaju oplatni sustavi, a uz primjenu novih oplatnih tehnologija po potrebi izrađuju za betonske konstrukcije montažni elementi (montažne ploče, tribine i dr.).