Opskrba plinom

Opskrba plinom

Obavijest krajnjim kupcima plina iz kategorije kućanstvo

Na temelju Odluke Hrvatske energetska regulatorne agencije klasa: 391-50/22-01/237, urbroj: 371-04-22-4 od 23.9.2022. godine o početku pružanja javne usluge opskrbe plinom krajnjim kupcima kategorije kućanstvo kojima prestaje ugovor o opskrbi plinom, a nastavno na obavijest Radnik d.d. Križevci od 28.8.2022. godine o isteku ugovora o opskrbi plinom s danom 30.9.2022. godine, ovime obavještavamo naše krajnje kupce plina iz kategorije kućanstvo na distributivnom području Radnik-Plin d.o.o. Križevci, o prestanku ugovora i prelasku na javnu uslugu opskrbe plinom od 1. listopada 2022. godine.  Za distributivno područje Grada Križevci i Općine Sveti Ivan Žabno, opskrbljivač u obvezi javne usluge je Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o., koja će pružati javnu uslugu opskrbe plinom.

Pozivaju se krajnji kupci plina iz kategorije kućanstvo da radi razgraničenja ugovornih odnosa, dostave očitanja stanja plinomjera na dan 30.9.2022. godine,  elektroničkom poštom e-mail adrese (opskrba@radnik.hr) ili telefonski na broj telefona 048/716-492.

Prijenos ostalih podataka između dosadašnjeg i novog opskrbljivača će se izvršiti u digitalnom obliku putem automatske obrade podataka. Ugovore o opskrbi plinom u obvezi javne usluge, novi opskrbljivač je dužan dostaviti kupcima do 30.10.2022. godine.

Za sve ostale informacije molimo cijenjene kupce da se obrate na kontakte navedene u ovoj obavijesti.

Ovaj dokument je izrađen na računalu i pravovaljan je bez potpisa i žiga.

Radnik d.d.