Sektor opskrba plina

Sektor opskrba plina

Godišnja potrošnja prirodnog plina je preko 5 milijuna m3, a opskrbljuje se područje grada Križevaca i okolnih naselja, te općine Sv. Ivan Žabno.

Začetak plinifikacije grada Križevaca bio je 1970. godine kada je izgrađen kuglasti spremnik za ukapljeni naftni plin (UNP) zapremine 55 m3 i plinovod u ulici Kralja Tomislava.

Kasnije su izgrađena još dva valjkasta spremnika (UNP) i nastavljena je izgradnja plinovoda po ostalim gradskim ulicama.

U 1976. izgrađen je magistralni visokotlačni plinovod Bjelovar – Križevci i i mjerno – redukcijske stanice Križevci i Sv. Ivan Žabno, a 1992. MRS Ladinec preko koje se plinom opskrbljuje Cirkvena i ostala okolna naselja.

Tijekom proteklih godina  izgrađeno je preko 118 km plinovoda na što je priključeno oko 3700 potrošača, od čega su 360 za poduzetništvo, a ostalo domaćinstva.

opsrkbaplina

Radnik d.d. poslovnu djelatnosti distribucije i opskrbe plina započeo je 1970. godine kada je počela izgradnja plinske distributivne mreže grada Križevci. Širenje ove djelatnosti nastavljeno je 1976. godine izgradnjom plinske mreže na području Općine Sv.I.Žabno, te 1992. godine za naselje Cirkvena i gravitirajuća mjesta.

Stupanjem na snagu novog Zakona o tržištu plina 2008. godine energetska djelatnost distribucije plina izdvaja se u zasebno trgovačko društvo Radnik Plin d.o.o., dok tvrtka Radnik d.d. nastavlja obavljati energetsku djelatnost opskrbe plinom.

Energetsku djelatnost opskrbe plinom društvo obavlja za 4.000 kupaca, od čega se 3.600 odnosi na opskrbu kućanstva, a 400 na kupce iz kategorije poduzetništvo.