Politika kvalitete

Politika kvalitete

Politika upravljanja kvalitetom u Radnik d.d.

RADNIK d.d. KRIŽEVCI se obvezalo pružati usluge poštujući odgovarajuće interne, nacionalne i međunarodne norme, zakonske i ostale propise koji se odnose na kvalitetu, zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnošću na radu zaposlenika i energetsku učinkovitost.

Tvrtka svojim djelovanjem ispunjava zahtjeve kupca/naručitelja i poštuje utvrđene norme u pružanju usluga kao obvezu od najveće važnosti, tako da se za svaku uslugu provodi planiranje i upravljanje procesima prema utvrđenim postupcima.

Odnosi s naručiteljima, kupcima i dobavljačima zasnivaju se i održavaju na međusobnom povjerenju, a posebno prilikom usklađivanja termina, specifikacija i zahtjeva za kvalitetu, zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnost te energetsku učinkovitost.

Trajno se provodi stručno osposobljavanje osoblja sa svrhom podizanja kvalitete i odgovornosti za izvršenje njihovih zadataka.

U cilju stalnog poboljšanja kvalitete usluge, zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti te energetske učinkovitosti, razvijaju se nova tehnička i tehnološka rješenja, a po njihovom usvajanju, prihvaćaju se kao nova standardna rješenja.

Tvrtka održava sustav upravljanja koji utvrđuje i trajno poboljšava kvalitetu usluga, a održavanjem standarda na zaštiti okoliša u okviru obavljanja svojih djelatnosti vodi se briga o što manjem zagađivanju i energetskoj efikasnosti.

Primjenom zahtjeva vezanih za zdravlje i sigurnosti na radu kontinuirano se radi na prevenciji ozljeda i bolesti, te sigurnosti zaposlenih i svih onih koji rade u ime Tvrtke.

Kroz primjenu zahtjeva vezanih za energetsku učinkovitost podupire se nabavka energetski učinkovitih proizvoda i usluga koje unapređuje energetsku učinkovitost, kao i provedba smanjenja potrošnja energenata.

Međunarodne norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 zahtijevaju redovito praćenje i ocjenjivanje sustava osiguranja kvalitete, zaštite okoliša, zdravlja i sigurnošću na radu te energetske učinkovitosti, kako interno, tako i eksterno i to od organizacije ovlaštene za certifikaciju. Osvojeno priznanje i certifikati nastoje se sačuvati i obraniti u svim sljedećim provjerama.

Ocjena sustava upravljanja provodi se najmanje jednom godišnje, a planske interne provjere su podloga za poduzimanje korektivnih i preventivnih mjera u daljnjem razvoju integriranog sustava upravljanja za sljedeće razdoblje.

Periodična provjera Politike osigurava njenu trajnu primijenjenost.

Ova Politika je dostupna svim zainteresiranim stranama, te komunicirana sa svima koji rade za i u ime tvrtke RADNIK d.d. Križevci.