Potpisan ugovor o dogradnji paviljona bolnice u Koprivnici

Potpisan ugovor o dogradnji paviljona bolnice u Koprivnici

U Koprivnici je 13. ožujka 2019. potpisan ugovor o dogradnji Paviljona i održavanja centralne bolničke zgrade dnevne bolnice u Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica.

Za naručitelja Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ ugovor je potpisao ravnatelj g. Mato Devčić, a za izvođača „Radnik“ Križevci predsjednik Uprave g. Mirko Habijanec.
Radovi na dogradnji Paviljona su na tlocrtnoj površini od 1.895 m2, P+2 etaže, a na uređenju i održavanju ostalog dijela dnevne bolnice odvijati će se na svim postojećim površinama.

Završetak radova planiran je sa 30. studenim 2019. godine.