Održana Glavna Skupština „RADNIK“ d.d. Križevci

Održana Glavna Skupština „RADNIK“ d.d. Križevci

Zasjedanje Glavne skupštine dioničara „Radnik“ d.d. pod predsjedanjem predsjednika Glavne skupštine Ivana Knoka održano je u Križevcima 10. svibnja 2019. godine.

Na ovom zasjedanju dioničari su, nakon proteka mandata, birali predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine, te članova Nadzornog odbora Društva.

Za predsjednika Glavne skupštine ponovno je izabran Ivan Knok, a za zamjenika Mladen Hermanović.

U Nadzorni odbor ponovno su izabrani: Darko Jambreković, za predsjednika i članovi Zdenko KarakašKrešimir Papac Mladen Obad Ščitaroci, dok je ispred zaposlenika izabran Franjo Pisačić.

O poslovanju Društva s konsolidiranim izvješćem za 2018. Skupštini je podnio predsjednik Uprave Mirko Habijanec, uz konstatacije o uspješnom poslovanju, uključujući i povezana društva.

Predsjednik Nazornog odbora Darko Jambreković upoznao je dioničare s izvješćem o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2018., dok je izvješće revizora o obavljenoj reviziji podnio predstavnik revizorske tvrtke RSM Croatia d.o.o. iz Koprivnice.

Dioničari su donijeli odluku kojom se ostvarena dobit iz 2018. zadržava za daljnje poslovanja Društva, te odluku o podjeli dividende dioničarima iz zadržane dobiti prethodnih godina.

Glavna skupština odobrila je razrješnicu o radu Uprave i Nadzornog odbora za 2018. godinu.

Određen je i revizor za 2019. godinu, revizorska tvrtka RSM Croatia d.o.o. iz Koprivnice.