Priopćenje o računima za plin za kategoriju kućanstva

Priopćenje o računima za plin za kategoriju kućanstva

Poštovani kupci, povodom velikog broja upita kupaca plina kategorije kućanstva, obavještavamo Vas da je zbog rokova određenih načinom funkcioniranja tržišta plina u Hrvatskoj došlo do mimoilaženja računalnih podataka prilikom provođenja promjene opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge. Kao posljedica, svi kupci koji su koristili opskrbu kao javnu uslugu od Radnika d.d. do kraja ožujka, automatski su prebačeni na Gradsku plinaru Zagreb kao opskrbljivača u obvezi javne usluge, bez obzira o činjenici da su potpisali ugovor sa Radnik d.d., zbog čega su i zaprimili račune od Gradske plinare Zagreb za travanj 2021.

Kada je uočena ta činjenica, kontaktirali smo zainteresirane kupce da podnesu zahtjev za promjenu opskrbljivača koji su uredno provedeni sa datumom početka opskrbe 01.05.2021, što znači da će svi kupci koji su potpisali obrazac za promjenu opskrbljivača za ostale mjesece uredno dobivati račune za plin od Radnika, počevši od potrošnje za svibanj 2021.

Naglasili bi da kupci neće dobiti račune od oba opskrbljivača za isti period.

Žalimo zbog nedoumice kod potrošača, nastale uslijed navedenog, te vjerujemo da će nadalje proces obračuna i fakturiranja plina se odvijati bez teškoća.

Za sve detaljnije informacije o predmetnoj promjeni modela opskrbe plinom, molimo štovane kupce da se obrate na kontakte Radnik-Plin-a d.o.o. (tel 048/716-492).

Rukovoditelj Sektora opskrbe plinom

Ivica Habijanec, dipl.ing