Priopćenje o promjeni opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za kategoriju kućanstva

Priopćenje o promjeni opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za kategoriju kućanstva

Poštovani kupci, obavještavamo Vas da je Hrvatska energetska regulatorna agencija, dana 11.12.2020. godine donijela odluku kojom je za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucqska područje Grada Križevci’l Općlne Sveti Ivan Ž abno, odredila Gradsku plinaru Zagreb

Opskrba d.o.o. Zagreb Radnička cesta 1, (u daljnjem tekstu: GPZ) s primjenom od 01.04.2021. godine.

Temeljem navede odluke opskrbu plinom kućanstava u obvezi javne usluge (prodaju plina, fakturiranje i naplatu) vršiti će GPZ. U periodu do najkasnije 30.42021, godine, GPZ je obvezn❑ dostavIti svim kućanstvima na sklapanje, ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge.

No ukoliko kupci plina iz kategorije kućanstva, žele da im opskrbu plinom i dalje vrši Radnik d.d., mogu u roku do 30. ožujka 2021. u poslovnim prostorijama plinare, Tomislavova ulica br. 53, podnijeti zahtjev za sklapanje ugovora i sklopiti ugovor o opskrbi plinom kao tržišne djelatnosti s Radnik d.d.

Neovisno od djelatnosti prodaje plina, Radnik Plin d.o.o. Križevci, ostaje i dalje distributer plina za područje Grada Križevci i Općine Sveti Ivan žabno, te vrši transport plina distributivnim plinovodom, održavanja plinovoda, prikqučenja novih potrošača i usluge očitanja brojila.

Ostali kupci plina (poslovni subjekti i drugl) kojima se opskrba vrši temeljem ugovora o opskrbi plina kao tržišne djelatnosti, ostaju i dalje kupci Radnik d.d. Križevci, prema važećim ugovorima o opskrbi plinom.

Za sve detaljnije informacije o predmetnoj promjeni modela opskrbe plinorn, mohmo poštovane kupce da se obrate na kontakte Radnik-Plin-a d.o.o. (tel 048/716-492).